Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy danych gromadzonych na stronie internetowej https://portacapena.com/.

Zbieranie, wykorzystywanie i udostępnianie danych.

Administratorem danych gromadzonych na stronie internetowej jest Porta Capena Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48/8, 50-369 Wrocław, KRS: 0000085457. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info.pl@portacapena.com.

Podstawę przetwarzania danych stanowi dobrowolna zgoda Użytkownika strony internetowej. Użytkownik przed skontaktowaniem się z Administratorem (e-mail lub formularz kontaktowy) proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.

Celem przetwarzania danych Użytkownika jest możliwość wymiany korespondencji między stronami oraz podjęcia działań związanych z przekazaniem informacji, sprzedażą i marketingiem usług administratora lub podmiotów w imieniu których działa oraz działań biznesowych przed zawarciem umowy. Zakres przetwarzanych danych określony jest treścią kierowanych przez użytkownika zapytań.

Dane mogą zostać udostępnione odbiorcom zewnętrznym takim jak: firmy współpracujące, doradcy, kurierzy, banki, dostawcy IT, ubezpieczyciele, biura rachunkowe, kancelarie prawne, jedynie do realizacji celu, w jakim zostały zgromadzone.

Ewentualne przekazanie danych do państwa trzeciego odbywa się wyłącznie, gdy odpowiedni poziom zabezpieczeń został zatwierdzony przez Komisję Europejską, na wewnętrzne potrzeby administratora.

Dane, które zbieramy w związku z wypełnianiem formularza, przeglądania witryny lub korzystania z innych funkcji witryny są wykorzystywane do:

 1. personalizowania działań użytkownika i umożliwienia dostarczenia odpowiedniego rodzaju treści i oferty produktów, którymi użytkownik jest najbardziej zainteresowany;

 2. ulepszenia naszej strony internetowej, aby lepiej służyła użytkownikom.

Przechowywanie i dostęp użytkownika do zgromadzonych danych.

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który administrator zobowiązany jest przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody nie dłużej niż do czasu jej odwołania.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika i zapewnia, że dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Pliki Cookies.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies.

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu mierzenia ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html. Ponadto, mogą służyć zapamiętywaniu braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści, mierzeniu skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz firmy, np. w sieci reklamowej Google, programach partnerskich, sieciach afiliacyjnych, a także dopasowaniu treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing) więcej szczegółowych informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie: http://support.google.com/adwords/answer/2407785.

 3. Cookies wykorzystywane są także do dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb takich jak tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 4. W ramach naszej strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 5. W ramach strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych na stronie, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na stronie; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania na stronie; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych; „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z nami reklamodawców oraz partnerów.

 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na ww. adres e-mail.